A2 MOTOSİKLET EHLİYETİ

A2 MOTOSİKLET EHLİYETİ

2 Tekerlekli motosikletler için:
Güç sınırı 35 kv(kilovat)’tır.
Kv/kg oranı 0,2 değerini geçmeyecek şekilde sepetli veya sepetsiz olabilir.
3 Tekerlekli motosikletler için:
Güç sınırı 15 kv(kilovat)’tır.
Yaş sınır 18’dir.
A2 sınıfı sürücü belgesi olanlar M ve A1 sınıfını kapsayan araçları da kullanabileceklerdir.
Yönetmelikte:
"Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosiklet şeklinde ifade edilir."